ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ರಾಜ್ಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸೆ ಕೋಶ

 ರಾಜ್ಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸೆ ಕೋಶ

Email : dce.nacc2019@gmail.com                                                 Telephone : 9448308253/080-2222 3905 

 

 

SQAC DCE Newsletter
VOL 01 Issue 01 VOL 01 Issue 02 VOL 02 Issue 01 VOL 03 Issue 01  

Report on Library Automation and E-Resources workshop

 

ರಾಷ್ರ್ಟೀಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತಾ ಪರಿಷತ್ತು (ನ್ಯಾಕ್), ದೇಶದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದೇಶದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ “ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ” ಎಂಬ ತತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರಂತರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಂತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ಮಂಡಳಿ (NAAC) ಅನ್ನು 1994 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧನ ಸಹಾಯ ಆಯೋಗ(UGC) ಯ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (HEIs) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ NAAC ನ ಆದೇಶವು ಅದರ ದೃಷ್ಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧನ ಸಹಾಯ ಆಯೋಗ (UGC) 19ನೇ ಜನವರಿ 2013 ದಿನಾಂಕದ ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ (HEIs) ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.

 

1.        

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ - ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತಾ   ಪರಿಷತ್ತು   (ಎನ್ಎಎಸಿ)

2.       

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ - ರಾಜ್ಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸಾ ಕೋಶ (ಎಸ್ಕ್ಯೂಎಸಿ)

3.       

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟ - ಆಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸಾ ಕೋಶ (ಐಕ್ಯೂಎಸಿ)

  ರಾಜ್ಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸಾ ಕೋಶವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ನ್ಯಾಕ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡುವಂತೆ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

 

SQAC Dashboard for Government Colleges NAAC Statistics  

 

SQAC Dashboard for Private Aided Colleges NAAC Statistics

 

NAAC ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

 

NAAC Fees Structure

 

 

 

 ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ NAAC ಮಾನ್ಯತೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

1) ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ವಿಮರ್ಶೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

2) ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹಂಚಿಕೆಯ ಆಂತರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು.

3) ಫಲಿತಾಂಶವು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನಿಧಿಗಾಗಿ ನಿಧಿಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಸ್ತು ನಿಷ್ಠ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ನವೀನ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

4) HEI ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅನುದಾನಗಳು ಮತ್ತು ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

5) HEI ಗಳು ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಹೊಸ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿವೆ.

6) ನೀಡಲಾಗುವ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಮಾಜವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

7) ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತರ-ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

 

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು  

Quality Initiative   Quality Sustainability   Quality Enhancement

 

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ಸ್ಥಿತಿ 

GGPA GRADE STATUS
3.51-4.00 A++ ACCREDITED
3.26-3.50 A+ ACCREDITED
3.01-3.25 A ACCREDITED
2.76-3.00 B++ ACCREDITED
2.51-2.75 B+ ACCREDITED
2.01-2.50 B ACCREDITED
1.51-2.00 C ACCREDITED
<=1.50 D NOT ACCREDITED

 

 NAAC Criteria and Weightage details 

Criteria

UG and PG Colleges

Key Indicators

Metrics

Weightage

Criterion 01

04

6

100

Criterion 02

07

11

350

Criterion 03

05

9

110

Criterion 04

04

6

100

Criterion 05

04

9

140

Criterion 06

05

9

100

Criterion 07

03

6

100

Total

32

56

1000

 

ರಾಜ್ಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭರವಸೆ ಕೋಶ (SQAC)

ರಾಜ್ಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸಾ ಕೋಶ  (SQAC) ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣದ ಆಯುಕ್ತರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (NAAC) A&A ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು SQACಯು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭರವಸೆ ಕೋಶಗಳಿಗೆ (IQAC) ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. SQACಯ ಪಾತ್ರವು ವಾರ್ಷಿಕ IQAC ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ನಿಧಿಯ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು NAAC A&A ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, IQAC ಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಕಾಲೇಜು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ NAAC ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ IQAC ಯ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. SQAC ಕಾರ್ಯಾಗಾರ/ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು IIQA, SSR ಮತ್ತು AQAR ವರದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಲ್ಲಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

 

 

DCE ನಲ್ಲಿ SQAC ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

1)NAAC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು SQAC SOP, ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

2)NAAC ಕೈಪಿಡಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ SQAC ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

3)NAAC ಕೈಪಿಡಿಯ ಮಾನದಂಡ-1 ರ ಪ್ರಕಾರ SQAC ಪಾಲುದಾರರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವರೂಪದ Google ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

4)NAAC 215 GFGC ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪರಿಷ್ಕೃತ NAAC ಮಾನ್ಯತೆ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ.

5)ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಆಡಿಟ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

6)SQAC DCE 07ನೇ ಜೂನ್ 2021 ರಿಂದ 14ನೇ ಜೂನ್ 2021 ರವರೆಗೆ DVV ಯ ವಿಶೇಷ ಉಲ್ಲೇಖದೊಂದಿಗೆ 34 NAAC ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆ ಫ್ರೇಮ್‌ವರ್ಕ್ 2020 ಕುರಿತು ಒಂದು ವಾರದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.

7)SQAC ಕಾಲೇಜುಗಳ NAAC ಸನ್ನದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ.

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 07-08-2023 12:53 PM ಅನುಮೋದಕರು: DCEಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080