ಇಲಾಖೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ

 

         

                                              ದಿನಾಂಕ 06/03/2020 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಬದಲಾಗಿದೆ

ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ,

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೌಧ, ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,

ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು -560001

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 08022223905

ಮೈತ್ರಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 18004256178

ವಾಟ್ಸ್ ಆಪ್ ಸಂಖ್ಯೆ - 8095556178

Email: dce.maithri@gmail.com

dce.commissioner@ka.gov.in

   

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

1

ಶ್ರೀ. ಪ್ರದೀಪ್ ಪಿ. ಐಎಎಸ್

ಆಯುಕ್ತರು

080-22223327

dce.commissioner@gmail.com

2

ಪ್ರೊ. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಪ್ಪ ಎಸ್.

ನಿರ್ದೇಶಕರು

080-22223901

director182016@gmail.com

3


ಪ್ರೊ. ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

080-22223903

cce.adc@gmail.com

4

ಶ್ರೀಮತಿ. ಅನಿತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು

080-22225927

dce.cao@gmail.com

5

 

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಶೈಕ್ಷಣಿಕ) & ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ

080-22223905

dce.academic@gmail.com

6

ಶ್ರೀ. ಮಹೇಶ್

ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು

080-22221604

dce.ao2019@gmail.com

7

ಶ್ರೀ. ಮಹೇಶ್

ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು

 

 ao1-cce-ka@kar.nic.in

8

ಡಾ. ನಂದಿತಾ ಪ್ರಸಾದ್

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

080-29701510

 dce.itsection@gmail.com

9

ಡಾ.ಕೆ. ವಿಕ್ರಮ್

ಸಂಯೋಜಕಾಧಿಕಾರಿ (ನ್ಯಾಕ್)

 080-22223905

dce.naac2019@gmail.com

10

ಶ್ರೀಮತಿ. ಮೇರಿ. ಎಮ್ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 080-22223905 dd1-cce-ka@kar.nic.in

11

ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಪತಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 080-22223905 dce.specialofficer@gmail.com

 

ಕ್ರಮ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

1

ಶ್ರೀ ಎ. ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಸಾದ್

ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

080-22223905

placementcell.dce@gmail.com

2

ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಆರ್.

ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

080-22223905

dce.ugcpmc@gmail.com

3

ಡಾ. ಸುಮನ ಕೆ.ಎಸ್.

ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

080-29701510

dce.specialofficer@gmail.com

4


ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜಿ.

ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

080-22223905

dce.ugcpmc@gmail.com

5

ಡಾ. ರವಿ ಕೋಲಾರ್ಕರ್

ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

080-22223905

dce.edusat2013@gmail.com

6

ಶ್ರೀಮತಿ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ

ನೊಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

080-22343905,04
Extn. 222

dce.rusa2016@gmail.co

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 25-09-2020 11:58 AM ಅನುಮೋದಕರು: DCE