ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಸರು ಕಾಲೇಜು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸ
1 ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು-560001  http://gfgc.kar.nic.in/macw/
2 ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು -560001  http://gfgc.kar.nic.in/gac/
3 ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆರ್.ಸಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು- 560001. http://gfgc.kar.nic.in/rcc/
4 ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಗೃಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001.    http://gfgc.kar.nic.in/vhdhomescience/
5 ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001. http://gfgc.kar.nic.in/gsc/
6 ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು-560001 .    http://gfgc.kar.nic.in/mscw/
7 ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಡಾ|| ಎಸ್.ಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಆನೇಕಲ್ - 562106. http://gfgc.kar.nic.in/anekal/
8 ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ವಿಜಯನಗರ,  ಬೆಂಗಳೂರು -560 104  http://gfgc.kar.nic.in/vijayanagar/
9 ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560036.  http://gfgc.kar.nic.in/krpuram/
10 ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಲಾಲ್ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ಆರ್.ಟಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 032  http://gfgc.kar.nic.in/rtnagar/
11 ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 010 http://gfgc.kar.nic.in/rajajinagar/
12 ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಜಯನಗರ-560070, ಬೆಂಗಳೂರು  http://gfgc.kar.nic.in/jayanagar/
13 ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಬೆಂಗಳೂರು-560 012         http://gfgc.kar.nic.in/malleshwaram/
14 ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಪೀಣ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು-560 058  http://gfgc.kar.nic.in/peenya/
15 ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಫ್ರೆಜರ್ ಟೌನ್ ಬೆಂಗಳೂರು -560 005  http://gfgc.kar.nic.in/frazertown/
16 ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 064  http://gfgc.kar.nic.in/yelahanka/
17 ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಹೊಸೂರು ಸರ್ಜಾಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು-560 030  http://gfgc.kar.nic.in/hsrlayout/
18 ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೆಂಗೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 060  http://gfgc.kar.nic.in/kengeri/
19 ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ವರ್ತೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ-560 087  http://gfgc.kar.nic.in/varthur/
20 ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕಾಡುಗೋಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ-560 067 http://gfgc.kar.nic.in/kadugodi/
21 ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಹೆಸರಘಟ್ಟ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 089  http://gfgc.kar.nic.in/hesaraghatta/
22 ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ- 561203 http://gfgc.kar.nic.in/doddaballapura/
23 ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ದೇವನಹಳ್ಳಿ- 562 110. http://gfgc.kar.nic.in/devanahalli/
24 ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹೊಸಕೋಟೆ -562110 http://gfgc.kar.nic.in/hoskote/
25 ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸೂಲಿಬೆಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ:-562129  http://gfgc.kar.nic.in/sulibele/
26 ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ನೆಲಮಂಗಲ-562123 http://gfgc.kar.nic.in/nelmangala/
27 ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು-562132 http://gfgc.kar.nic.in/thyamagondlu/
28 ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಮನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ರಾಮನಗರ- 571 511.              http://gfgc.kar.nic.in/ramanagara/
29 ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಮನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ರಾಮನಗರ- 571511   http://gfgc.kar.nic.in/ramanagara-women/
30 ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಮನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬಿಡದಿ-562109 (ರಾಮನಗರ ತಾ:)  http://gfgc.kar.nic.in/bidadi/
31 ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಮನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ-571 501  http://gfgc.kar.nic.in/channapatna/
32 ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಮನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮಾಗಡಿ- 562 120 http://gfgc.kar.nic.in/magadi/
33 ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಮನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕುದೂರು - 561 101. (ಮಾಗಡಿ ತಾ:) http://gfgc.kar.nic.in/kudur/
34 ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಮನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕನಕಪುರ- 562 117   http://gfgc.kar.nic.in/kanakapura/
35 ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಮನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ  ಕಾಲೇಜು, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ (ರಾ.ಜಿಲ್ಲೆ)-562112, (ಕನಕಪುರ ತಾ:)  http://gfgc.kar.nic.in/harohalli/
36 ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಮನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ (ರಾ.ಜಿಲ್ಲೆ)-562119 (ಕನಕಪುರ ತಾ:)  http://gfgc.kar.nic.in/kodihalli/
37 ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಮನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು, ರಾಮನಗರ (ರಾ.ಜಿಲ್ಲೆ)-571511  http://gfgc.kar.nic.in/ramanagara-law/
38 ಬೆಂಗಳೂರು ತುಮಕೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸಿರಾ-572137 http://gfgc.kar.nic.in/sira/
39 ಬೆಂಗಳೂರು ತುಮಕೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕುಣಿಗಲ್ - 572 130 http://gfgc.kar.nic.in/kunigal/
40 ಬೆಂಗಳೂರು ತುಮಕೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಗುಬ್ಬಿ – 572215 http://gfgc.kar.nic.in/gubbi/
41 ಬೆಂಗಳೂರು ತುಮಕೂರು ಶ್ರೀಮತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವೈ.ಇ ರಂಗಯ್ಯಶೆಟ್ಟಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ  ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಪಾವಗಡ - 561 202  http://gfgc.kar.nic.in/pavagada/
42 ಬೆಂಗಳೂರು ತುಮಕೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೊರಟಗೆರೆ - 572 129              http://gfgc.kar.nic.in/koratagere/
43 ಬೆಂಗಳೂರು ತುಮಕೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ತುರುವೇಕೆರೆ - 572 227 http://gfgc.kar.nic.in/turuvekere/
44 ಬೆಂಗಳೂರು ತುಮಕೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ-572214 http://gfgc.kar.nic.in/chiknayakanhalli/
45 ಬೆಂಗಳೂರು ತುಮಕೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹುಳಿಯಾರ-572 218 (ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ:) http://gfgc.kar.nic.in/huliyar/
46 ಬೆಂಗಳೂರು ತುಮಕೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮಧುಗಿರಿ - 572 132 http://gfgc.kar.nic.in/madhugiri/
47 ಬೆಂಗಳೂರು ತುಮಕೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹೆಬ್ಬೂರು-572120, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ:,ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ http://gfgc.kar.nic.in/hebbur/
48 ಬೆಂಗಳೂರು ತುಮಕೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ತಿಪಟೂರು-572201  http://gfgc.kar.nic.in/tiptur/
49 ಬೆಂಗಳೂರು ತುಮಕೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ದಂಡಿನಶಿವರ-572215, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/dandinashivara/
50 ಬೆಂಗಳೂರು ತುಮಕೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ-572115, ಸಿರಾ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/bukkapatna/
51 ಬೆಂಗಳೂರು ತುಮಕೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ನೊಣವಿನಕೆರೆ-572224, ತಿಪಟೂರು ತಾ:  http://gfgc.kar.nic.in/nonavinakere/
52 ಬೆಂಗಳೂರು ತುಮಕೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬಡವನಹಳ್ಳಿ-572112, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/badavanahalli/
53 ಬೆಂಗಳೂರು ತುಮಕೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು  http://gfgc.kar.nic.in/tumakuru/
54 ಬೆಂಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ - 562 101        http://gfgc.kar.nic.in/chikkaballapur/
55 ಬೆಂಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಚಿಂತಾಮಣಿ - 563 125 http://gfgc.kar.nic.in/chintamani-boys/
56 ಬೆಂಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾಲೇಜು, ಚಿಂತಾಮಣಿ - 563 125 http://gfgc.kar.nic.in/chintamani-women/
57 ಬೆಂಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ -562 106 http://gfgc.kar.nic.in/sidlaghatta/
58 ಬೆಂಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಾರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಗುಡಿಬಂಡೆ - 561 209 http://gfgc.kar.nic.in/gudibande/
59 ಬೆಂಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಗೌರಿಬಿದನೂರು-561208 http://gfgc.kar.nic.in/gauribidanur/
60 ಬೆಂಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ-561207 http://gfgc.kar.nic.in/bagepalli/
61 ಬೆಂಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ವೇಮಗಲ್-563157, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ:      http://gfgc.kar.nic.in/vemagal/
62 ಬೆಂಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-562101 http://gfgc.kar.nic.in/chikkaballapur-women/
63 ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋಲಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಕಾಲೇಜು, ಕೋಲಾರ - 563 101 http://gfgc.kar.nic.in/kolar-boys/
64 ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋಲಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮುಳಬಾಗಿಲು-563131  http://gfgc.kar.nic.in/mulbagal/
65 ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋಲಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾಲೇಜು, ಕೋಲಾರ - 563 101 http://gfgc.kar.nic.in/kolar-women/
66 ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋಲಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ - 563 114 http://gfgc.kar.nic.in/bangarapet/
67 ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋಲಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ - 563 135 http://gfgc.kar.nic.in/srinivaspur/
68 ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋಲಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮಾಲೂರು - 563 130 http://gfgc.kar.nic.in/malur/
69 ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋಲಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್-563122, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ http://gfgc.kar.nic.in/kgf/
70 ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋಲಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬಂಗಾರುತಿರುಪತಿ-563116, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ http://gfgc.kar.nic.in/bangarutirupathi/
71 ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋಲಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು,  ಕೋಲಾರ - 563 101  http://gfgc.kar.nic.in/kolar-law/
72 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು-570005 http://gfgc.kar.nic.in/mscw-mysore/
73 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ-571602 http://gfgc.kar.nic.in/krnagara/
74 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹುಣಸೂರು - 571 105 http://gfgc.kar.nic.in/hunsur/
75 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು-570005 This site is under content updation
76 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ-571 114 http://gfgc.kar.nic.in/hdkote/
77 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ-571 107 http://gfgc.kar.nic.in/periyapatna/
78 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು-570023. http://gfgc.kar.nic.in/kuvempunagara/
79 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬನ್ನೂರು-571 101 (ಟಿ. ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು) http://gfgc.kar.nic.in/bannur/
80 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ವಿಜಯನಗರ, ಮೈಸೂರು - 570 017     http://gfgc.kar.nic.in/vijayanagara-mysore-women/
81 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ-571 604, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ:  http://gfgc.kar.nic.in/saligrama/
82 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬಿಳಿಕೆರೆ-571 103, ಹುಣಸೂರು ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/bilikere/
83 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ನಂಜನಗೂಡು-571 301 http://gfgc.kar.nic.in/nanjangud/
84 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ-571 124 http://gfgc.kar.nic.in/tnarasipura/
85 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹನಗೋಡು-571 105,ಹುಣಸೂರು ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/hanagodu/
86 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಹುಣಸೂರು.-571105 http://gfgc.kar.nic.in/hunsur-women/
87 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಲೇಔಟ್-570 011, ಮೈಸೂರು http://gfgc.kar.nic.in/mys_siddarthalayout/
88 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ-571 314, ನಂಜನಗೂಡು ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/hullahalli/
89 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ-571 602 http://gfgc.kar.nic.in/krnagara-women/
90 ಮೈಸೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಶ್ರೀ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ-571440  http://gfgc.kar.nic.in/kollegal/
91 ಮೈಸೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹನೂರು- 571 439 (ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು)  http://gfgc.kar.nic.in/hanur/
92 ಮೈಸೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಚಾಮರಾಜನಗರ-571 313 http://gfgc.kar.nic.in/chamrajnagar/
93 ಮೈಸೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಶ್ರೀ ವೈ ಎಂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಯಳಂದೂರು-571 441  http://gfgc.kar.nic.in/yelandur/
94 ಮೈಸೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ- 571 111  http://gfgc.kar.nic.in/gundlupet/
95 ಮೈಸೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕುದೇರು  -571 316 ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/kuderu/
96 ಮೈಸೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕಬ್ಬಹಳ್ಳಿ   -571 319 ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/kabbahalli/
97 ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಡ್ಯ-571401      http://gfgc.kar.nic.in/mandya/
98 ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾಲೇಜು,  ಮಂಡ್ಯ-571 401 http://gfgc.kar.nic.in/mandya-women/
99 ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-571 438 http://gfgc.kar.nic.in/srirangapatna/
100 ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ-571 428 http://gfgc.kar.nic.in/krpet/
101 ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮಳವಳ್ಳಿ-571 430  http://gfgc.kar.nic.in/malavalli/
102 ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮದ್ದೂರು-571 428    http://gfgc.kar.nic.in/maddur/
103 ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,  ಕೊಪ್ಪ (ಮದ್ದೂರು ತಾ)-571425 http://gfgc.kar.nic.in/koppa-maddur/
104 ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ-571427, ಪಾಂಡವಪುರ http://gfgc.kar.nic.in/kyathanahalli/
105 ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ನಾಗಮಂಗಲ-571 432  http://gfgc.kar.nic.in/nagamangala/
106 ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಪಾಂಡವಪುರ -571434 http://gfgc.kar.nic.in/pandavapura/
107 ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಭಾರತೀನಗರ -571422, ಮದ್ದೂರು ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/bharathinagar/
108 ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೆ.ಆರ್.ಸಾಗರ-571607, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/krsagara/
109 ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹಲಗೂರು-571421, ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ:  http://gfgc.kar.nic.in/halagur/
110 ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮೇಲುಕೋಟೆ -571431, ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/melukote/
111 ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ -571426  http://gfgc.kar.nic.in/krpet-women/
112 ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ಹಾಸನ-573 201 http://gfgc.kar.nic.in/gsc-hassan/
113 ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಹಾಸನ-573 201  http://gfgc.kar.nic.in/gac-hassan/
114 ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹತ್ತಿ, ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ,  ಹಾಸನ -573201 http://gfgc.kar.nic.in/hassan-women/
115 ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಣನೂರು-573130 (ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ:)  http://gfgc.kar.nic.in/konanur/
116 ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ-573 211 http://gfgc.kar.nic.in/holenarsipur/
117 ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,  ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-573211  http://gfgc.kar.nic.in/holenarsipur-women/
118 ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಪಡವಲಹಿಪ್ಪೆ -573215 http://gfgc.kar.nic.in/padavalahippe/
119 ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸಕಲೇಶಪುರ- 573134 http://gfgc.kar.nic.in/sakleshpur/
120 ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಅರಕಲಗೂಡು-573 102 http://gfgc.kar.nic.in/arakalagud/
121 ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,  ಬೇಲೂರು - 573 115 http://gfgc.kar.nic.in/belur/
122 ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,  ಜಾವಗಲ್ - 573 125  http://gfgc.kar.nic.in/jawagal/
123 ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ sಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಗಂಡಸಿ.(ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ) http://gfgc.kar.nic.in/gandasi/
124 ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-573116 http://gfgc.kar.nic.in/channarayapatna/
125 ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,ಆಲೂರು (ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ) http://gfgc.kar.nic.in/alur/
126 ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಅರಸೀಕೆರೆ -573103      http://gfgc.kar.nic.in/arsikere/
127 ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೃಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ಹಾಸನ -573201     http://gfgc.kar.nic.in/hassan-homescience/
128 ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೃಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-573211  http://gfgc.kar.nic.in/holenarsipur-homescience/
129 ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹಿರಿಸಾವೆ-573124, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/hirisave/
130 ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಉದಯಪುರ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/udayapur/
131 ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬಾಣಾವರ-573112, ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/banavara/
132 ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು-573210, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/hallimysore/
133 ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮೊಸಳೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ-573212, ಹಾಸನ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/mosalehosalli/
134 ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹಳೇಬೀಡು-573121 , ಬೇಲೂರು ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/halebidu/
135 ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹೆತ್ತೂರು-573123, ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/hettur/
136 ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು, ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಹಾಸನ.-573201   http://gfgc.kar.nic.in/hassan-law/
137 ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-573211  http://gfgc.kar.nic.in/holenarsipur-law/
138 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸರ್.ಎಂ.ವಿ.ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ,  ಭದ್ರಾವತಿ - 577 302  http://gfgc.kar.nic.in/sirmv-science/
139 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಶಿಕಾರಿಪುರ - 577 427 http://gfgc.kar.nic.in/shikaripura/
140 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹೊಸನಗರ - 577 418 http://gfgc.kar.nic.in/hosanagara/
141 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸೊರಬ - 577 429 http://gfgc.kar.nic.in/soraba/
142 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸರ್.ಎಂ.ವಿ.ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ನ್ಯೂಟೌನ್ ಭದ್ರಾವತಿ-577301   http://gfgc.kar.nic.in/sirmv/
143 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಆನವಟ್ಟಿ - 577 413 (ಸೊರಬ ತಾ:) http://gfgc.kar.nic.in/anavatii/
144 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹೊಳೆಹೂನ್ನೂರು-577227 (ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ:)         http://gfgc.kar.nic.in/holehonnur/
145 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸಾಗರ-577401  http://gfgc.kar.nic.in/sagar-women/
146 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಭದ್ರಾವತಿ - 577 301 http://gfgc.kar.nic.in/bhadravati/
147 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577201  http://gfgc.kar.nic.in/shimoga/
148 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ - 577 432  http://gfgc.kar.nic.in/thirthahalli/
149 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,ರಿಪ್ಪನ್ ಪೇಟೆ-577426, ಹೊಸನಗರ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/rippanpet/
150 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,  ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ-577428, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/shiralakoppa/
151 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577 501  http://gfgc.kar.nic.in/gac-chitradurga/
152 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹೆಚ್.ಪಿ.ಸಿ.ಸಿ.ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಚಳ್ಳಕೆರೆ - 577 522   http://gfgc.kar.nic.in/challakere/
153 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501    http://gfgc.kar.nic.in/gsc-chitradurga/
154 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹೊಸದುರ್ಗ-577527  http://gfgc.kar.nic.in/hosadurga/
155 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮೊಳ್ಕಾಲ್ಮುರು - 577535  http://gfgc.kar.nic.in/molkalmuru/
156 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವೇದಾವತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಜ್ಞಾನ  ಕಾಲೇಜು ಹಿರಿಯೂರು - 572143  http://gfgc.kar.nic.in/hiriyur/
157 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಪರಶುರಾಮಪುರ, ಚಳ್ಕಕೆರೆ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/parasurampura/
158 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಭರಮಸಾಗರ-577519, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/bharamasagara/
159 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ-577501  http://gfgc.kar.nic.in/holalkere/
160 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಜವನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ-577511, ಹಿರಿಯೂರು ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/javanagondanahalli/
161 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಾಣಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹಿರಿಯೂರು-572144  http://gfgc.kar.nic.in/vanisakkare/
162 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಚನ್ನಗಿರಿ - 577 213  http://gfgc.kar.nic.in/channagiri/
163 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮಾಯಕೊಂಡ - 577 534 http://gfgc.kar.nic.in/mayakonda/
164 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ನ್ಯಾಮತಿ-577223, (ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ:)  http://gfgc.kar.nic.in/nyamathi/
165 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ದಾವಣಗೆರೆ - 577 004  http://gfgc.kar.nic.in/davanagere/
166 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ದಾವಣಗೆರೆ-577002 http://gfgc.kar.nic.in/davanagere-women/
167 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹೊನ್ನಾಳಿ-577217  http://gfgc.kar.nic.in/honnali/
168 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹರಿಹರ.-577601   http://gfgc.kar.nic.in/harihar/
169 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ-583131        http://gfgc.kar.nic.in/harpanahalli/
170 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಜಗಳೂರು-577528 http://gfgc.kar.nic.in/jagalur/
171 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸಂತೆ ಬೆನ್ನೂರು-577552, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/santhebennur/
172 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಜನತಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ-577551, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/basavapatna/
173 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಐ .ಡಿ .ಎಸ್.ಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು - 577 102   http://gfgc.kar.nic.in/idsgc/
174 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಪ್ಪ - 577 126 http://gfgc.kar.nic.in/koppa-chikkamagaluru/
175 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಡಿ ಎಸ್ ಬಾಳೇಗೌಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮೂಡಿಗೆರೆ-577 132 http://gfgc.kar.nic.in/mudigere/
176 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ-577134 http://gfgc.kar.nic.in/nrpura/
177 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಅಜÐಂಪುರ - 577 547, (ತರೀಕೆರೆ ತಾ:)             http://gfgc.kar.nic.in/ajjampura/
178 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ - 573 132 (ಕಡೂರು ತಾ:) http://gfgc.kar.nic.in/panchanahalli/
179 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕಡೂರು - 577 548  http://gfgc.kar.nic.in/kadur/
180 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಶೃಂಗೇರಿ-577139 http://gfgc.kar.nic.in/sringeri/
181 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ತರಿಕೆರೆ-577228  http://gfgc.kar.nic.in/tarikere/
182 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕಳಸ-577124, ಶೃಂಗೇರಿ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/kalasa/
183 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬೀರೂರು-577116, ಕಡೂರು ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/birur/
184 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಯಗಟಿ-577040, ಕಡೂರು ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/yagati/
185 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ-577135, ಕಡೂರು ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/sakarayapatna/
186 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ - 574 241 (ಪುತ್ತೂರು ತಾ:) http://gfgc.kar.nic.in/uppinangady/
187 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ - 574 214  http://gfgc.kar.nic.in/belthangady/
188 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ - 574 259 (ಪುತ್ತೂರು ತಾ:) http://gfgc.kar.nic.in/bettampady/
189 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹಳೆಯಂಗಡಿ-574146, (ಮಂಗಳೂರು ತಾ) http://gfgc.kar.nic.in/haleangady/
190 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಳ್ಳಾರೆ-574212 (ಸುಳ್ಯ ತಾ:) http://gfgc.kar.nic.in/bellare/
191 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ವಾಮದಪದವು-574324 (ಬಂಟವಾಳ ತಾ:)  http://gfgc.kar.nic.in/vamadapadavu/
192 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ವಿಟ್ಲ - 574 243  (ಬಂಟವಾಳ ತಾ:)             http://gfgc.kar.nic.in/vitla/
193 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕಾವೂರು-575015. ಮಂಗಳೂರು  http://gfgc.kar.nic.in/kavur/
194 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬಂಟ್ವಾಳ-574519 http://gfgc.kar.nic.in/bantwal/
195 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಪುತ್ತೂರು-574201 http://gfgc.kar.nic.in/puttur/
196 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸುಳ್ಯ-574239 http://gfgc.kar.nic.in/sulya/
197 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು-575001 http://gfgc.kar.nic.in/mangalore/
198 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು-575001  http://gfgc.kar.nic.in/mangalore-women/
199 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಪುಂಜಾಲಕಟ್ಟೆ-574223, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/punjalakatte/
200 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸಿದ್ದನಕಟ್ಟೆ-574237,ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾ:: http://gfgc.kar.nic.in/siddanakatte/
201 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಳಂದೂರು, ಪುತ್ತೂರು ತಾ: - 574 202 (ಕಾಣಿಯೂರು ಬೆಳಂದೂರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ) http://gfgc.kar.nic.in/belandur/
202 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹೆಬ್ರಿ-576112, ಕಾರ್ಕಳ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/hebri/
203 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬೈಂದೂರು - 576 214 (ಕುಂದಾಪುರ ತಾ:) http://gfgc.kar.nic.in/byndoor/
204 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕಾರ್ಕಳ - 574 104   http://gfgc.kar.nic.in/karkala/
205 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಶಂಕರನಾರಾಯಣ-576227 (ಕುಂದಾಪುರ ತಾ:) http://gfgc.kar.nic.in/shankaranarayana/
206 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕಾಪು-574106, (ಉಡುಪಿ ತಾ:) http://gfgc.kar.nic.in/kapu/
207 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಉಡುಪಿ-576 101 http://gfgc.kar.nic.in/udupi/
208 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬಾರ್ಕುರು, ಉಡುಪಿ ತಾ:-576210 http://gfgc.kar.nic.in/barkur/
209 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಡಾ.ಜಿ.ಶಂಕರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಅಜ್ಜರಕಾಡು, ಉಡುಪಿ -576101 http://gfgc.kar.nic.in/udupi-women/
210 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹಿರಿಯಡ್ಕ-576113, ಕುಂದಾಪುರ ತಾ http://gfgc.kar.nic.in/hiriyadka/
211 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ. ಕಾಳಾವರ ವರದರಾಜ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕುಂದಾಪುರ-576201 http://gfgc.kar.nic.in/kundapura/
212 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸೋಮ ಬಂಗೇರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೋಟಾ ಪಡುಕೆರೆ-576221, ಉಡುಪಿ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/kotapadukere/
213 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಡಿಕೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕುಶಾಲನಗರ-571234, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ:   http://gfgc.kar.nic.in/kushalanagar/
214 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಡಿಕೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ನಾಪೊಕ್ಲು, ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/napoklu/
215 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಡಿಕೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮಡಿಕೇರಿ-571201 http://gfgc.kar.nic.in/madikeri/
216 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಡಿಕೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ವಿರಾಜಪೇಟೆ-571218 http://gfgc.kar.nic.in/virajpet/
217 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಡಿಕೇರಿ ಬಿ ಟಿ ಚನ್ನಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ -571236 http://gfgc.kar.nic.in/somawarpet/
218 ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಆಳ್ನಾವರ - 581 108 (ಧಾರವಾಡ ತಾ:) http://gfgc.kar.nic.in/alnavar/
219 ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಗುಡಿಗೇರಿ - 581 107 (ಕುಂದಗೋಳ ತಾ:) http://gfgc.kar.nic.in/gudageri/
220 ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ರಾಜಾನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580032 http://gfgc.kar.nic.in/hubli/
221 ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಧಾರವಾಡ-580001 http://gfgc.kar.nic.in/dharwad/
222 ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ನವಲಗುಂದ-582208 http://gfgc.kar.nic.in/navalgund/
223 ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕಲಘಟಗಿ-581204 http://gfgc.kar.nic.in/kalagatagi/
224 ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕುಂದಗೋಳ http://gfgc.kar.nic.in/kundgol/
225 ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ-582201, ನವಲಗುಂದ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/annigeri/
226 ಧಾರವಾಡ ಗದಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ನರಗುಂದ-582207 http://gfgc.kar.nic.in/nargund/
227 ಧಾರವಾಡ ಗದಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಗಜೇಂದ್ರಗಡ - 582 114  (ರೋಣ ತಾ:)          http://gfgc.kar.nic.in/gajendragad/
228 ಧಾರವಾಡ ಗದಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಗುಳ್ಳೆದಗುಡ್ಡ (ರೋಣ) -582209 http://gfgc.kar.nic.in/ron/
229 ಧಾರವಾಡ ಗದಗ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಫಕೀರೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ  ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಶಿರಹಟ್ಟಿ - 582 120 http://gfgc.kar.nic.in/shirahatti/
230 ಧಾರವಾಡ ಗದಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮುಂಡರಗಿ - 582 120  http://gfgc.kar.nic.in/mundargi/
231 ಧಾರವಾಡ ಗದಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಗದಗ್ -582101  http://gfgc.kar.nic.in/gadag/
232 ಧಾರವಾಡ ಗದಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹುಲುಕೋಟಿ-582205, ಗದಗ್ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/hulkoti/
233 ಧಾರವಾಡ ಗದಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮುಳಗುಂದ-582117, ಮುಂಡರಗಿ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/mulgund/
234 ಧಾರವಾಡ ಗದಗ ಶ್ರೀ. ಮರಿಯಪ್ಪ ಬಾಳಪ್ಪ ಕಳಕೊಣ್ಣವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ನರೇಗಲ್-582119, ರೋಣ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/naregal/
235 ಧಾರವಾಡ ಹಾವೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹಿರೇಕೆರೂರು - 581 111 http://gfgc.kar.nic.in/hirekerur/
236 ಧಾರವಾಡ ಹಾವೇರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾದೇವಿ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸಿಂಧೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸವಣೂರು - 581 118 http://gfgc.kar.nic.in/savanur/
237 ಧಾರವಾಡ ಹಾವೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಅಕ್ಕಿಆಲೂರು-581 102 (ಹಾನಗಲ್ ತಾ:)    http://gfgc.kar.nic.in/akkialur/
238 ಧಾರವಾಡ ಹಾವೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬಂಕಾಪುರ (ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾ) http://gfgc.kar.nic.in/bankapura/
239 ಧಾರವಾಡ ಹಾವೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹಾವೇರಿ-581110   http://gfgc.kar.nic.in/haveri/
240 ಧಾರವಾಡ ಹಾವೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,  ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು-581115 http://gfgc.kar.nic.in/ranibennur/
241 ಧಾರವಾಡ ಹಾವೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹಂಸಭಾವಿ ರಸ್ತೆ, ಬ್ಯಾಡಗಿ-581106 http://gfgc.kar.nic.in/byadgi/
242 ಧಾರವಾಡ ಹಾವೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಶಿಗ್ಗಾಂವ್-581205  http://gfgc.kar.nic.in/shiggaon/
243 ಧಾರವಾಡ ಹಾವೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹಾನಗಲ್-581104 http://gfgc.kar.nic.in/hangal/
244 ಧಾರವಾಡ ಹಾವೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸುಣಕಲ್‍ಬಿದರಿ-581222, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/sunkalbidari/
245 ಧಾರವಾಡ ಹಾವೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಚಿಕ್ಕಬಾಸೂರು-581120, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/chikkabasur/
246 ಧಾರವಾಡ ಹಾವೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ತಿಳುವಳಿ, ಹಾನಗಲ್ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/thiluvalli/
247 ಧಾರವಾಡ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕಾರವಾರ - 581 301 http://gfgc.kar.nic.in/karwar/
248 ಧಾರವಾಡ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹಳಿಯಾಳ - 581 329 http://gfgc.kar.nic.in/haliyal/
249 ಧಾರವಾಡ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮುಂಡಗೋಡ -581349 http://gfgc.kar.nic.in/mundgod/
250 ಧಾರವಾಡ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಯಲ್ಲಾಪುರ - 581 359 http://gfgc.kar.nic.in/yallapur/
251 ಧಾರವಾಡ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕುಮಟಾ-581343  http://gfgc.kar.nic.in/kumta/
252 ಧಾರವಾಡ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಜೋಯಿಡಾ-581186  http://gfgc.kar.nic.in/joida/
253 ಧಾರವಾಡ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸತ್ಯಗ್ರಹ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ,  ಅಂಕೋಲಾ-581334  http://gfgc.kar.nic.in/ankola/
254 ಧಾರವಾಡ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹೊನ್ನಾವರ-581334    http://gfgc.kar.nic.in/honavar/
255 ಧಾರವಾಡ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ, ಭಟ್ಕಳ-581320 http://gfgc.kar.nic.in/bhatkal/
256 ಧಾರವಾಡ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಶಿರಸಿ-581401 http://gfgc.kar.nic.in/sirsi/
257 ಧಾರವಾಡ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸಿದ್ದಾಪುರ-581355 http://gfgc.kar.nic.in/siddapura/
258 ಧಾರವಾಡ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಕಿ-581348, ಹೊನ್ನಾವರ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/manki/
259 ಧಾರವಾಡ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬಾಡ-581441, ಕುಮಟಾ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/baada/
260 ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ನೇಸರ್ಗಿ- 591121 (ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾ:)  http://gfgc.kar.nic.in/nesargi/
261 ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಐನಾಪುರ - 591303 (ಅಥಣಿ ತಾ:) http://gfgc.kar.nic.in/ainapur/
262 ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಬೈಲಹೊಂಗಲ-591102 http://gfgc.kar.nic.in/bailahongal/
263 ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸದಲಗಾ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾ http://gfgc.kar.nic.in/sadalga/
264 ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಶ್ರೀ. ಅಕ್ಕಪ್ಪಾ ಸಿದ್ಧಪ್ಪಾ ನಾಯಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹುಕ್ಕೇರಿ -591309 http://gfgc.kar.nic.in/hukkeri/
265 ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಖಾನಾಪುರ-591302  http://gfgc.kar.nic.in/khanapur/
266 ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಶ್ರೀ ಕೆ ಎಮ್ ಮಾಮನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸೌದತ್ತಿ-591126 http://gfgc.kar.nic.in/saudatti/
267 ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಗೋಕಾಕ್-591307 http://gfgc.kar.nic.in/gokak/
268 ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಐ ಎಸ್ ಯಾದವಾಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ರಾಮದುರ್ಗ-591123 http://gfgc.kar.nic.in/ramdurg/
269 ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-591201 http://gfgc.kar.nic.in/chikkodi/
270 ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ರಾಯಬಾಗ್-591317      http://gfgc.kar.nic.in/raibag/
271 ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಅಥಣಿ.-591304  http://gfgc.kar.nic.in/athani/
272 ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋಮವ್ವ ಸಿ ಅಂಗಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೆ.ಕೆ.ಕೊಪ್ಪ-591709, ಬೆಳಗಾಂ http://gfgc.kar.nic.in/kkkoppa/
273 ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕಿತ್ತೂರು-591115, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/kittur/
274 ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಯೇಗಪ್ಪ ಖ್ಯಾದಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ತೆಲಸಂಗ-591265(ಅಥಣಿ ತಾ:) http://gfgc.kar.nic.in/telsanga/
275 ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಪಾಶ್ಚಪುರ-591122, (ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾ:)    http://gfgc.kar.nic.in/paschapura/
276 ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಕಟನೂರ.(ಕಟಗೇರಿ)-591304 http://gfgc.kar.nic.in/katgeri/
277 ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದಬೋಧ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮುೂಡಲಗಿ-591312, ಗೋಕಾಕ್ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/mudalgi/
278 ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಯರಗಟ್ಟಿ-591309, ಸವದತ್ತಿ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/yaragatti/
279 ಧಾರವಾಡ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ರುದ್ರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬೀಳಗಿ - 587 116               http://gfgc.kar.nic.in/bilgi/
280 ಧಾರವಾಡ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾಲೇಜು, ಜಮಖಂಡಿ - 587 301 http://gfgc.kar.nic.in/jamkhandi/
281 ಧಾರವಾಡ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ತೆರೆದಾಳ್-587315 ಜಮಖಂಡಿ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/terdal/
282 ಧಾರವಾಡ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸಾವಳಗಿ-586126, ಜಮಖಂಡಿ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/savalagi/
283 ಧಾರವಾಡ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ-587101 This site is under content updation
284 ಧಾರವಾಡ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮುದೋಳ-587313 http://gfgc.kar.nic.in/mudhol/
285 ಧಾರವಾಡ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬಾದಾಮಿ-587201    http://gfgc.kar.nic.in/badami/
286 ಧಾರವಾಡ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹುನಗುಂದ-587118 http://gfgc.kar.nic.in/hungund/
287 ಧಾರವಾಡ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಇಳ್‍ಕಲ್-587125, ಹುನಗುಂದ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/ilkal/
288 ಧಾರವಾಡ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಲೋಕಾಪುರ-587122, ಮುದೋಳ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/lokapur/
289 ಧಾರವಾಡ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹುನ್ನೂರು-587119, ಜಮಖಂಡಿ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/hunnur/
290 ಧಾರವಾಡ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕಲಾದಗಿ-587204, ಬೀಳಗಿ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/kaladagi/
291 ಧಾರವಾಡ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ-587314, ಜಮಖಂಡಿ ತಾ http://gfgc.kar.nic.in/rabakavibanahatti/
292 ಧಾರವಾಡ ಬಿಜಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ  ಕಾಲೇಜು, ನವಬಾಗ್ ಖಜಾ ಕಾಲೋನಿ, ಬಿಜಾಪುರ-586101 http://gfgc.kar.nic.in/vijapura/
293 ಧಾರವಾಡ ಬಿಜಾಪುರ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಚನ್ನವೀರಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಗೊಳಸಂಗಿ-586216, ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/golasangi/
294 ಧಾರವಾಡ ಬಿಜಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ-586203 http://gfgc.kar.nic.in/basavanbagewadi/
295 ಧಾರವಾಡ ಬಿಜಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ-586212 http://gfgc.kar.nic.in/muddebihal/
296 ಧಾರವಾಡ ಬಿಜಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಇಂಡಿ-586209      http://gfgc.kar.nic.in/indi/
297 ಧಾರವಾಡ ಬಿಜಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸಿಂದಗಿ-586128  http://gfgc.kar.nic.in/sindagi/
298 ಧಾರವಾಡ ಬಿಜಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮಮದಾಪುರ-591233, ಬಿಜಾಪುರ http://gfgc.kar.nic.in/mamadapur/
299 ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ - 585 105 http://gfgc.kar.nic.in/kalburgi/
300 ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,ಜೇವರ್ಗಿ - 585 310 http://gfgc.kar.nic.in/jevargi/
301 ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಚಿತ್ತಾಪುರ - 585 211 http://gfgc.kar.nic.in/chitapur/
302 ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,  ಸೇಡಂ - 585 222 http://gfgc.kar.nic.in/sedam/
303 ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಅಫಜಲ್‍ಪುರ-585 301 http://gfgc.kar.nic.in/afzalpur/
304 ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕಮಲಾಪುರ - 585 313 http://gfgc.kar.nic.in/kamalapur/
305 ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಅಫ್ಜಲ್ ಮಶಾಕಬೀ ತಾಹೇರ್ ಅನಸಾರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಆಳಂದ-585302 http://gfgc.kar.nic.in/aland/
306 ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಚಿಂಚೋಳಿ-585307 http://gfgc.kar.nic.in/chincholi/
307 ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಶ್ರೀ. ಜಗದ್ಗುರು ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮಾ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಕಮಲಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕಾಳಗಿ-585312 http://gfgc.kar.nic.in/kalagi/
308 ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಖರ್ಜಗಿ-585245, ಅಫಜಲ್ ಪುರ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/karjagi/
309 ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮಹಗಾಂವ್ ಕ್ರಾಸ್-585316, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ http://gfgc.kar.nic.in/mahagaoncross/
310 ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಜೇವರ್ಗಿಕಾಲೋನಿ(ಮಹಿಳಾ)-585301, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ http://gfgc.kar.nic.in/jevargicolony-women/
311 ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಪರ್ತ್‍ಬಾದ್-585308, ಜೀವರ್ಗಿ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/farhatabad/
312 ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ-585282, ಆಳಂದ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/madan hipparaga/
313 ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸುಲೇಪೇಟೆ-585324, ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/sulepet/
314 ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು, ಮರ್ತೂರು, ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾ: 585229 http://gfgc.kar.nic.in/marthur-law/
315 ಕಲಬುರಗಿ ಯಾದಗಿರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಯಾದಗಿರಿ-585 202 http://gfgc.kar.nic.in/yadgir/
316 ಕಲಬುರಗಿ ಯಾದಗಿರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಗುರುಮಿಟ್‍ಕಲ್ -585214, ಯಾದಗಿರಿ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/gurumitkal/
317 ಕಲಬುರಗಿ ಯಾದಗಿರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಶಹಾಪುರ - 585 223 http://gfgc.kar.nic.in/shahpur/
318 ಕಲಬುರಗಿ ಯಾದಗಿರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸುರಪುರ - 585 224 http://gfgc.kar.nic.in/shorapur/
319 ಕಲಬುರಗಿ ಯಾದಗಿರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೆಂಭಾವಿ-585216, ಸುರಪುರ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/kembhavi/
320 ಕಲಬುರಗಿ ರಾಯಚೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸಿಂಧನೂರು - 584 128 http://gfgc.kar.nic.in/sindhnur/
321 ಕಲಬುರಗಿ ರಾಯಚೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮಾನ್ವಿ - 584 123 http://gfgc.kar.nic.in/manvi/
322 ಕಲಬುರಗಿ ರಾಯಚೂರು ಶ್ರೀ ಶಂಕರಪ್ಪ ಮುರಿಗಪ್ಪ ಕೆಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ದೇವದುರ್ಗ - 584 111 http://gfgc.kar.nic.in/devadurga/
323 ಕಲಬುರಗಿ ರಾಯಚೂರು ದೇವನಂ ಪ್ರಿಯಾ ಅಶೋಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮಸ್ಕಿ -584124, ಲಿಂಗಸಗೂರು ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/maski/
324 ಕಲಬುರಗಿ ರಾಯಚೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ರಾಯಚೂರು-584101 http://gfgc.kar.nic.in/raichur/
325 ಕಲಬುರಗಿ ರಾಯಚೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಲಿಂಗಸಗೂರು-584122 http://gfgc.kar.nic.in/lingsugur/
326 ಕಲಬುರಗಿ ರಾಯಚೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಜಾಲಹಳ್ಳಿ-584116, ದೇವದುರ್ಗ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/jalahalli/
327 ಕಲಬುರಗಿ ರಾಯಚೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮುದಗಲ್ಲು-584125, ಲಿಂಗಸಗೂರು ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/mudgal/
328 ಕಲಬುರಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಯಲಬುರ್ರ್ಗ-583 236 http://gfgc.kar.nic.in/yelburga/
329 ಕಲಬುರಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕುಷ್ಟಗಿ - 584 121 http://gfgc.kar.nic.in/kushtagi/
330 ಕಲಬುರಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಶ್ರೀ ಕೊಲಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಗಂಗಾವತಿ - 583 227 http://gfgc.kar.nic.in/gangavati/
331 ಕಲಬುರಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಪ್ಪಳ-583231 http://gfgc.kar.nic.in/koppal/
332 ಕಲಬುರಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹೊಸಬಂಡಿ ಅರಳಾಪುರ, ಕೊಪ್ಪಳ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/hosabandi harlapur/
333 ಕಲಬುರಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹಿಟ್ನಾಳ-583234, ಕೊಪ್ಪಳ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/hitnal/
334 ಕಲಬುರಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಶ್ರೀ ಅಳವಂಡಿ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇನಾಂದಾರ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಹಿರೇಮಠ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಆಳವಂಡಿ-585226, ಕೊಪ್ಪಳ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/alwandi/
335 ಕಲಬುರಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಚಿಲುಕುರಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಶ್ರೀರಾಮನಗರ-584130, ಗಂಗಾವತಿ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/sriramnagar/
336 ಕಲಬುರಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹಿರೇವಂಕಲಕುಂಟ-583237,ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/hirevankalakunta/
337 ಕಲಬುರಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಇರಕಲ್ ಗಡ-583237, ಕೊಪ್ಪಳ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/irkalgad/
338 ಕಲಬುರಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕನಕಗಿರಿ-584119, ಗಂಗಾವತಿ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/kanakagiri/
339 ಕಲಬುರಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ - 583 135 http://gfgc.kar.nic.in/kudligi/
340 ಕಲಬುರಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಳಾದೇವಿ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಅಗರವಾಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ  ಕಾಲೇಜು, ಬಳ್ಳಾರಿ - 583 101 http://gfgc.kar.nic.in/ssa-bellary/
341 ಕಲಬುರಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾವತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪದ್ಮಾವತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ - 583 212               http://gfgc.kar.nic.in/hagaribommanahalli/
342 ಕಲಬುರಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕಂಪ್ಲಿ -583182 (ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾ)     http://gfgc.kar.nic.in/kampli/
343 ಕಲಬುರಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಸಿರಗುಪ್ಪ - 583 121 http://gfgc.kar.nic.in/siruguppa/
344 ಕಲಬುರಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕುರುಗೋಡು-583116 http://gfgc.kar.nic.in/kurugodu/
345 ಕಲಬುರಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,ತಕ್ಕಲಕೋಟೆ-583112, ಕುರುಗೋಡ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/tekkalakot/
346 ಕಲಬುರಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸಂಡೂರು-583119 http://gfgc.kar.nic.in/sanduru/
347 ಕಲಬುರಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹೊಸಪೇಟೆ-583201 http://gfgc.kar.nic.in/hospet/
348 ಕಲಬುರಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರುದ್ರಾಂಭ ಎಂ ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ-583219 http://gfgc.kar.nic.in/hoovinahadagali/
349 ಕಲಬುರಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮರಿಯಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿ-583222 (ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾ)     http://gfgc.kar.nic.in/mariyammanahalli/
350 ಕಲಬುರಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ. ಗಾಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಮ್ಮ ಚೆಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸ್ಮಾರಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಲೇಜು, ಬಳ್ಳಾರಿನಗರ.-583101  http://gfgc.kar.nic.in/gcc-bellary/
351 ಕಲಬುರಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮೋಕ-583117, ಬಳ್ಳಾರಿ http://gfgc.kar.nic.in/moka/
352 ಕಲಬುರಗಿ ಬೀದರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬೀದರ-585 401 http://gfgc.kar.nic.in/bidar/
353 ಕಲಬುರಗಿ ಬೀದರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಔರಾದ್-585326  http://gfgc.kar.nic.in/aurad/
354 ಕಲಬುರಗಿ ಬೀದರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ-585327 http://gfgc.kar.nic.in/basavakalyan/
355 ಕಲಬುರಗಿ ಬೀದರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬಾಲ್ಕಿ-585328 http://gfgc.kar.nic.in/bhalki/
356 ಕಲಬುರಗಿ ಬೀದರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್-585330 http://gfgc.kar.nic.in/humnabad/
357 ಕಲಬುರಗಿ ಬೀದರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಚಿಟಗುಪ್ಪ-585412, ಹುಮ್ನಾಬಾದ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/chitgoppa/
358 ಕಲಬುರಗಿ ಬೀದರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮನಹಳ್ಳಿ-585227, ಬೀದರ್ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/manahalli/
359 ಕಲಬುರಗಿ ಬೀದರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ ಪಾರಶೆಟ್ಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹುಲಸೂರು-585416, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾ: http://gfgc.kar.nic.in/hulsoor/
360 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮ, ಟಿ ನರಸೀಪುರ ತಾ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ http://gfgc.kar.nic.in/byrapura/
361   ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ದಾಂಡೇಲಿ, ಹಳಿಯಾಳ ತಾ:, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ http://gfgc.kar.nic.in/dandeli/
362 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸಾಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ http://gfgc.kar.nic.in/sagar/
363 ಬೆಂಗಳೂರು ತುಮಕೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸಿ.ಎಸ್. ಪುರ, ಗುಬ್ಬಿ  http://gfgc.kar.nic.in/cspura/
364 ಕಲಬುರಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು, ಯಲಬುರ್ಗಾ, ಕೊಪ್ಪಳ http://gfgc.kar.nic.in/mangalore-koppal/
365 ಬೆಂಗಳೂರು ತುಮಕೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮಿಡಿಗೇಶಿ, ಮಧುಗಿರಿ http://gfgc.kar.nic.in/medigeshi/
366 ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಮನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸಾತ್ನೂರು, ಕನಕಪುರ http://gfgc.kar.nic.in/sathnur/
367 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸರಗೂರು, ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ http://gfgc.kar.nic.in/saragur/
368 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ತಲಕಾಡು, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ http://gfgc.kar.nic.in/talakadu/
369 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಟ್ಟದಪುರ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ http://gfgc.kar.nic.in/bettadapura/
370 ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಆರೇಹಳ್ಳಿ, ಬೇಲೂರು http://gfgc.kar.nic.in/arehalli/
371 ಮೈಸೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ತೆರಕನಂಬಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ http://gfgc.kar.nic.in/terakanambi/
372 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮುನಿಯಾಲು, ಕಾರ್ಕಳ http://gfgc.kar.nic.in/muniyalu/
373 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮುಡಿಪು, ಬಂಟ್ವಾಳ http://gfgc.kar.nic.in/mudipu/
374 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ತುರವನುರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ http://gfgc.kar.nic.in/thuravanur/
375 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಆಯನೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ http://gfgc.kar.nic.in/ayanur/
376 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಚಿತ್ರಳ್ಳಿ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ http://gfgc.kar.nic.in/chithralli/
377 ಕಲಬುರಗಿ ಯಾದಗಿರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹುನಸಾಗಿ, ಸುರಪುರ http://gfgc.kar.nic.in/hunasagi/
378 ಕಲಬುರಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ತವರಗೇರಿ, ಕುಷ್ಠಗಿ http://gfgc.kar.nic.in/tavaragere/
379 ಕಲಬುರಗಿ ರಾಯಚೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಶಿರಿವಾರ, ಮಾನ್ವಿ http://gfgc.kar.nic.in/sriwar/
380 ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬೀಡಿ, ಖಾನಾಪುರ http://gfgc.kar.nic.in/bidi/
381 ಧಾರವಾಡ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೇರೂರು, ಬಾದಾಮಿ http://gfgc.kar.nic.in/rampura/
382 ಧಾರವಾಡ ಬಿಜಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮನಗೂಳಿ, ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ http://gfgc.kar.nic.in/managuli/
383 ಧಾರವಾಡ ಬಿಜಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಜುಲಕಿ, ಇಂಡಿ http://gfgc.kar.nic.in/zulaki/
384 ಧಾರವಾಡ ಬಿಜಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ, ಸಿಂದಗಿ http://gfgc.kar.nic.in/devarhipparagi/
385 ಧಾರವಾಡ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ರಾಮಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ http://gfgc.kar.nic.in/rampura/
386 ಬೆಂಗಳೂರು ತುಮಕೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ತುಮಕೂರು http://gfgc.kar.nic.in/tumakuru-women/
387 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ http://gfgc.kar.nic.in/chitradurga-women/
388 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ http://gfgc.kar.nic.in/shimoga-women/
389 ಕಲಬುರಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಬಳ್ಳಾರಿ http://gfgc.kar.nic.in/bellary-women/
390 ಕಲಬುರಗಿ ಬೀದರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಬೀದರ್ http://gfgc.kar.nic.in/bidar-women/
391 ಕಲಬುರಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಪ್ಪಳ http://gfgc.kar.nic.in/koppal-women/
392 ಕಲಬುರಗಿ ರಾಯಚೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ರಾಯಚೂರು http://gfgc.kar.nic.in/raichur-women/
393 ಕಲಬುರಗಿ ಯಾದಗಿರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಯಾದಗಿರಿ http://gfgc.kar.nic.in/yadgir-women/
394 ಮೈಸೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಚಾಮರಾಜನಗರ http://gfgc.kar.nic.in/chamrajnagar-women/
395 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಡಿಕೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಮಡಿಕೇರಿ http://gfgc.kar.nic.in/madikeri-women/
396 ಧಾರವಾಡ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ http://gfgc.kar.nic.in/bagalkote-women/
397 ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಳಗಾಂ http://gfgc.kar.nic.in/belagavi/
398 ಧಾರವಾಡ ಬಿಜಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಬಿಜಾಪುರ http://gfgc.kar.nic.in/bijapur-women/
399 ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಧಾರವಾಡ http://gfgc.kar.nic.in/dharwad-women/
400 ಧಾರವಾಡ ಗದಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಗದಗ http://gfgc.kar.nic.in/gadag-women/
401 ಧಾರವಾಡ ಹಾವೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಹಾವೇರಿ http://gfgc.kar.nic.in/haveri-women/
402 ಧಾರವಾಡ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಕಾರವಾರ http://gfgc.kar.nic.in/karwar-women/
403 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು http://gfgc.kar.nic.in/chikmagalur-women/
404 ಬೆಂಗಳೂರು ತುಮಕೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಪಾವಗಡ http://gfgc.kar.nic.in/pavagada-women/
405 ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು http://gfgc.kar.nic.in/chamarajapet-women/
406 ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ http://gfgc.kar.nic.in/doddaballapura-women/
407 ಕಲಬುರಗಿ ರಾಯಚೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಸಿಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು http://gfgc.kar.nic.in/sindhanur-women/
408 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಪುತ್ತೂರು http://gfgc.kar.nic.in/puttur-women/
409 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು-570005 http://gfgc.kar.nic.in/mccw-mysore/
410 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕನ್ಯಾನ, ಬಂಟ್ವಾಳ, ದ.ಕನ್ನಡ http://gfgc.kar.nic.in/kanyana/
411 ಕಲಬುರಗಿ ರಾಯಚೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ತುರುವಿಹಾಳ, ಸಿಂಧನೂರು http://gfgc.kar.nic.in/turvihal/
412 ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಗಂಧದಕೋಟಿ, ಹಾಸನ  
413 ಧಾರವಾಡ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಯಡಹಳ್ಳಿ, ಮುಧೂಳ್ ತಾ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ  
414 ಮೈಸೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು, ಚಾಮರಾಜನಗರ  
      ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿಯುಕ್ತ ಕಾಲೇಜು  
415 ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಮನಗರ ವಸತಿಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ರಾಮನಗರ  
416 ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ ಮಾದರಿ ವಸತಿಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಹರದನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ - 573211  
417 ಕಲಬುರಗಿ ಯಾದಗಿರಿ ವಸತಿಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,  ಮುದ್ನಾಳ್, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ  
418 ಕಲಬುರಗಿ ಬೀದರ್ ವಸತಿಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹಾಲಹಳ್ಳಿ, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ  
419 ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಸತಿಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,  ಗುಂಡೆಪಲ್ಲಿ, ಕಲಬರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ  
420 ಧಾರವಾಡ ಬಿಜಾಪುರ ವಸತಿಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಅಡಲಗೇರಿ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ್ ತಾ. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ  
421 ಕಲಬುರಗಿ ರಾಯಚೂರು ವಸತಿಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,  ಕವಿತಾಳ, ಮಾನ್ವಿ ತಾ. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ  
422 ಕಲಬುರಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ ವಸತಿಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,  ತಾಳಬಾಳ, ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾ, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ  
423 ಧಾರವಾಡ ಹಾವೇರಿ ವಸತಿಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ದೇವಗಿರಿ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ  
424 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಸತಿಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮಲ್ಲದಿಹಳ್ಳಿ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ  
425 ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋಲಾರ ವಸತಿಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಅವನಿ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ  
426 ಬೆಂಗಳೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಸತಿಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಏಕಪ್ಪುರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ  
      ಮಾದರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು  
427 ಬೆಂಗಳೂರು ಕಲಬುರಗಿ ಮಾದರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ರಾಯಚೂರು  
428 ಧಾರವಾಡ ಕಲಬುರಗಿ ಮಾದರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಯಾದಗಿರಿ  
      ಸರ್ಕಾರಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು  
429 ಕಲಬುರಗಿ ಧಾರವಾಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ, ಧಾರವಾಡ - 580008  
430 ಕಲಬುರಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಾಲೆ, ಬಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು - 572102   

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 30-12-2019 09:54 PM ಅನುಮೋದಕರು: DCE


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080