ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಬೋಧಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ - 2021

News, Circulars, Info on Faculty Transfers-2021

 

         

 

For Colleges

For Faculties

 

 

 

ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

 

 

 

Post Shifting ಸಂಬಂಧ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 22/04/2021
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಕಾಲೇಜಿನ ZONE History ಮತ್ತು ಬೋಧಕರ Service History ವಿವರಗಳನ್ನು eMIS ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ Update ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 22/02/2021

 

                                                               

 

 

 

 

 

 Shifting of Posts and updating Workload for 2019-20

 

 

 

 

Shifting of Posts and updating Workload for 2019-20

Important Notes:

 • The Karnataka State Civil Services (Regulation of Transfer of Teaching Staff of Department of Collegiate Education) Rules, 2021 (from here afterwards called “Transfer Rules”), requires SHIFTING of posts from a College with insufficient workload in a given subject to the College with excess workload.
 • Previous year (2019-20) Workload is to be considered for transfers.
 • Posts to be shifted, as per the uploaded workload for 2019-20, have been identified and are listed in the table below.
 • If any of the posts identified for shifting is due to wrong entry of workload for 2019-20, Principals may update the corresponding workload of that particular subject for 2019-20 with correct figures immediately.

If any of the posts identified for shifting needs to be retained due to increase in workload for 2020-21, Principals may submit 2020-21 workload details of that particular subject to the department via eMail – dce.transfers2021@gmail.com.

 

 

 

Details of Posts to be Shifted due to Shortage of Workload
Sl
No
Coll.
ID
College Name 2019-20 WorkLoad Number of Sanctioned Posts Shortage of  Worload  Posts to be Shifted due to Shortage of Workload
Commerce  
1 12 Govt. First Grade College, Jayanagar - 560 070, Bangalore. 59 5 21 1
2 36 Govt. First Grade College, Kodihalli - 562 119, Kanakapura Tq. 0 3 48 3
3 120 Govt. First Grade College, Arkalgudu - 573 102. 58 5 22 1
4 150 Govt. First Grade College, Shiralakoppa - 577 427, Shikaripura Tq: 0 5 80 5
5 255 Govt. First Grade College, TMC Old Building, Bhatkala - 581 320 52 5 28 1
6 271 Govt. First Grade College, H.B.C Colony, Athani - 591 304 0 4 64 4
7 294 Govt. First Grade College, Basavanabagewadi - 586 203 0 3 48 3
8 313 Govt. First Grade College, Sulepet - 585 324, Chincholi Tq. 0 1 16 1
9 371 Govt First Grade College T. Dasarahalli,Bengaluru 28 4 36 2
10 378 Govt. First Grade College, Hunasagi, Surupura Tq. 0 3 48 3
11 398 Govt. First Grade College for Women, Belgaum 0 3 48 3
Economics  
1 1 Maharanis Arts, Commerce and Management College for Women, Bangalore - 560 001. 161 13 47 2
2 2 Govt. Arts College, Dr. B R Ambedkar Veedhi, Bangalore - 560 001. 78 7 34 2
3 3 Govt. R.C.College of Commerce & Management, Bangalore - 560 001. 0 1 16 1
4 10 Lalbahadur Sastry Govt. Arts, Science and Commerce College, R.T.Nagar, Bangalore - 560 032. 21 4 43 2
5 28 Govt. First Grade College, Ramanagara - 571 511. 36 4 28 1
6 36 Govt. First Grade College, Kodihalli - 562 119, Kanakapura Tq. 0 1 16 1
7 54 Govt. College, M.G.Road, Chikkaballapur - 562 101. 36 7 76 4
8 55 Govt. Boys College, Chintamani - 563 125. 18 3 30 1
9 57 Govt. First Grade College, Shidlaghatta - 562 106. 18 3 30 1
10 63 Govt. Boys College, Kolar - 563 101. 27 4 37 2
11 76 Govt. First Grade College, Heggadadevanakote - 571 114. 0 2 32 2
12 135 Govt. First Grade College, Hettur - 573 123, Sakleshpura Tq. 0 1 16 1
13 150 Govt. First Grade College, Shiralakoppa - 577 427, Shikaripura Tq: 0 1 16 1
14 262 Govt. First Grade College for Women, Hosur Road, Bylahongala - 591102 0 1 16 1
15 271 Govt. First Grade College, H.B.C Colony, Athani - 591 304 0 1 16 1
16 294 Govt. First Grade College, Basavanabagewadi - 586 203 0 1 16 1
17 367 Govt First Grade College Basavanagudi 0 1 16 1
18 377 Govt. First Grade College, Chithralli, Holalkere Tq. 0 1 16 1
19 378 Govt. First Grade College, Hunasagi, Surupura Tq. 0 1 16 1
20 398 Govt. First Grade College for Women, Belgaum 0 1 16 1
21 402 Govt. First Grade College for Women, Haveri 0 1 16 1
English  
1 36 Govt. First Grade College, Kodihalli - 562 119, Kanakapura Tq. 0 1 16 1
2 43 Govt. First Grade College, Turuvekere - 572 227. 16 2 16 1
3 76 Govt. First Grade College, Heggadadevanakote - 571 114. 0 1 16 1
4 150 Govt. First Grade College, Shiralakoppa - 577 427, Shikaripura Tq: 0 1 16 1
5 233 Sri. R N Deshpande Govt. First Grade College, Mulagunda - 582 117, Mundaragi Tq. 15 2 17 1
6 255 Govt. First Grade College, TMC Old Building, Bhatkala - 581 320 15 2 17 1
7 262 Govt. First Grade College for Women, Hosur Road, Bylahongala - 591102 0 1 16 1
8 271 Govt. First Grade College, H.B.C Colony, Athani - 591 304 0 1 16 1
9 294 Govt. First Grade College, Basavanabagewadi - 586 203 0 1 16 1
10 314 Govt Law College, Marthur,Gulbarga 0 1 16 1
11 346 Govt. First Grade College, Sandur - 583 119 16 2 16 1
12 378 Govt. First Grade College, Hunasagi, Surupura Tq. 0 1 16 1
Geography  
1 402 Govt. First Grade College for Women, Haveri 0 1 16 1
History  
1 8 Govt. First Grade College, Vijayanagar, Bangalore - 560 104 36 5 44 2
2 28 Govt. First Grade College, Ramanagara - 571 511. 36 5 44 2
3 36 Govt. First Grade College, Kodihalli - 562 119, Kanakapura Tq. 0 1 16 1
4 42 Govt. First Grade College, Koratagere - 572 129. 29 3 19 1
5 54 Govt. College, M.G.Road, Chikkaballapur - 562 101. 36 4 28 1
6 63 Govt. Boys College, Kolar - 563 101. 84 7 28 1
7 68 Govt. First Grade College, Malur - 563 130. 36 4 28 1
8 76 Govt. First Grade College, Heggadadevanakote - 571 114. 0 2 32 2
9 135 Govt. First Grade College, Hettur - 573 123, Sakleshpura Tq. 0 1 16 1
10 147 Govt. First Grade College, Shimoga - 577 201 0 2 32 2
11 150 Govt. First Grade College, Shiralakoppa - 577 427, Shikaripura Tq: 0 1 16 1
12 151 Govt. Arts College, Chitradurga - 577 501. 0 7 112 7
13 162 Sri Sri Shivalingeshwara Swamy Govt. First Grade College, Channagiri - 577 213. 48 4 16 1
14 165 Govt. First Grade College, MCC B Block, Davanagere - 577 004 84 7 28 1
15 271 Govt. First Grade College, H.B.C Colony, Athani - 591 304 0 1 16 1
16 294 Govt. First Grade College, Basavanabagewadi - 586 203 0 1 16 1
17 304 Govt. First Grade College, Kamalapur - 585 313. 0 2 32 2
18 378 Govt. First Grade College, Hunasagi, Surupura Tq. 0 1 16 1
19 398 Govt. First Grade College for Women, Belgaum 0 1 16 1
20 402 Govt. First Grade College for Women, Haveri 0 1 16 1
Kannada  
1 33 Neelamma Kudur K A Sathyanarayana Setty Govt. First Grade College, Kudur - 561 101. (Magadi Tq.) 16 2 16 1
2 35 Govt. First Grade College, Harohalli - 562 112, Kanakapura Tq. 16 2 16 1
3 82 Govt. First Grade College, Bilikere - 571 103, Hunsur Tq. 16 2 16 1
4 101 Govt. First Grade College, Malavalli - 571 430 16 0 -16 1
5 120 Govt. First Grade College, Arkalgudu - 573 102. 16 2 16 1
6 143 Govt. First Grade College, Anavatti- 577 413, (Soraba Tq.). 16 2 16 1
7 175 D. S. Bele Gowda Govt. First Grade College,Mudigere - 577 132. 16 2 16 1
8 177 Govt. First Grade College, Ajjampura-577 547, (Tarikere Tq.) 16 2 16 1
9 369 Govt. First Grade College, Talakadu, T.narasipura Tq. 16 2 16 1
Political Science  
1 8 Govt. First Grade College, Vijayanagar, Bangalore - 560 104 18 4 46 2
2 38 Govt. First Grade College, Sira - 572 137. 20 3 28 1
3 39 Govt. First Grade College, Kunigal - 572 130. 25 3 23 1
4 53 Govt First Grade College,B.H.Road, Tumkur 0 1 16 1
5 63 Govt. Boys College, Kolar - 563 101. 74 7 38 2
6 64 Govt. College, Mulbagal - 563 131. 36 4 28 1
7 76 Govt. First Grade College, Heggadadevanakote - 571 114. 0 2 32 2
8 117 Govt. First Grade Womens College, Holenarasipura - 573 211 30 3 18 1
9 135 Govt. First Grade College, Hettur - 573 123, Sakleshpura Tq. 0 1 16 1
10 150 Govt. First Grade College, Shiralakoppa - 577 427, Shikaripura Tq: 0 1 16 1
11 304 Govt. First Grade College, Kamalapur - 585 313. 0 2 32 2
12 378 Govt. First Grade College, Hunasagi, Surupura Tq. 0 1 16 1
13 398 Govt. First Grade College for Women, Belgaum 0 1 16 1
14 402 Govt. First Grade College for Women, Haveri 0 1 16 1
Psychology  
1 10 Lalbahadur Sastry Govt. Arts, Science and Commerce College, R.T.Nagar, Bangalore - 560 032. 14 2 18 1
2 48 Govt. First Grade College, Tiptur - 572 201 30 3 18 1
3 69 Govt. First Grade College, 3rd cross BEO campus Robersonpet, K.G.F - 563 122, Bangarpet Tq. 26 3 22 1
4 74 Sri. D Devaraj urs Govt. First Grade College, Hunsur - 571 105. 0 1 16 1
5 117 Govt. First Grade Womens College, Holenarasipura - 573 211 0 1 16 1
6 255 Govt. First Grade College, TMC Old Building, Bhatkala - 581 320 0 4 64 4
7 356 Govt. First Grade College, Humnabaad - 585 330 0 1 16 1
Sociology  
1 22 Govt. First Grade College, Doddaballapura- 561 203. 0 1 16 1
2 36 Govt. First Grade College, Kodihalli - 562 119, Kanakapura Tq. 0 1 16 1
3 58 Govt. First Grade College, Gudibande - 561 209. 0 1 16 1
4 76 Govt. First Grade College, Heggadadevanakote - 571 114. 0 1 16 1
5 103 Govt. First Grade College, Koppa - 571 425, Maddur Tq., 0 1 16 1
6 108 Govt. First Grade College, K.R.Sagara - 571 607, Srirangapatna Tq. 0 1 16 1
7 116 Govt. First Grade College, Holenarasepura - 573 211. 0 1 16 1
8 133 Govt. First Grade College, Mosalehosalli - 573 212, Hassan Tq. 0 1 16 1
9 150 Govt. First Grade College, Shiralakoppa - 577 427, Shikaripura Tq: 0 2 32 2
10 255 Govt. First Grade College, TMC Old Building, Bhatkala - 581 320 0 1 16 1
11 314 Govt Law College, Marthur,Gulbarga 0 1 16 1
12 378 Govt. First Grade College, Hunasagi, Surupura Tq. 0 1 16 1
13 402 Govt. First Grade College for Women, Haveri 0 1 16 1
Business Management  
1 76 Govt. First Grade College, Heggadadevanakote - 571 114. 0 1 16 1
2 79 Govt. First Grade College, Bannur - 571101 (T.N.Pura Tq.) 0 1 16 1
3 90 Sri.Mahadeveshwara College, Kollegal - 571 440. 0 1 16 1
4 109 Govt. First Grade College, Halagur - 571 421, Malavalli Tq. 0 1 16 1
5 149 Govt. First Grade College, Rippanpet - 577 426, Hosanagara Tq. 0 1 16 1
6 150 Govt. First Grade College, Shiralakoppa - 577 427, Shikaripura Tq: 0 1 16 1
7 255 Govt. First Grade College, TMC Old Building, Bhatkala - 581 320 0 1 16 1
8 313 Govt. First Grade College, Sulepet - 585 324, Chincholi Tq. 0 1 16 1
Social work  
1 41 Smt. & Sri.Y.E.Rangaiah Shetty, Govt. First Grade College, Pavagada - 561 202. 0 1 16 1
2 155 Govt. First Grade College, Molkalmuru - 577 535. 0 2 32 2
3 157 Govt. First Grade College, Parasurampura, (Chellakere Tq.) 0 2 32 2
Chemistry  
1 405 Govt. First Grade College for Women, Pavagada, Tumkur Tq 0 1 20 1
Computer Science  
1 15 Govt. First Grade College, Frazer Town, Bangalore - 560 005 0 1 20 1
2 183 Govt. First Grade College, Birur - 577 116, Kadur Tq. 0 1 20 1
3 202 Govt. First Grade College, Hebri - 576 112, (Karkala Tq.) 0 1 20 1
4 224 Govt. First Grade College, Kundagol 0 1 20 1
5 228 Govt. First Grade College, Guledagudda.Badami Tq 0 1 20 1
6 229 Sree Jagadguru Fakireshwara Govt. First Grade College, Shirahatti - 582 120. 0 1 20 1
7 232 K H Patil Govt. First Grade College, Hulukoti - 582 205, Gadag Tq: 0 1 20 1
8 267 Govt. First Grade College, Gokak - 591 307 0 2 40 2
9 284 Govt. First Grade College, Mudhol - 587 313 0 1 20 1
10 306 Govt. First Grade College, Chincholi - 585 307 0 1 20 1
11 373 Govt. First Grade College, Muniyalu, Karkala Tq. 0 1 20 1
12 380 Govt. First Grade College, Shiriwara, Manvi Tq. 0 1 20 1
13 383 Govt. First Grade College, Managuli, Basavana Bagewadi Tq. 0 1 20 1
14 384 Govt. First Grade College, Julaki, Indi Tq. 0 1 20 1
15 395 Govt. First Grade College for Women, Chamarajanagar 0 1 20 1
16 397 Govt. First Grade College for Women, Bagalkote 0 1 20 1
Mathematics  
1 30 Govt. First Grade College, Bidadi - 562 109, Ramanagar Tq. 0 2 40 2
2 59 Govt. First Grade College, Gowribidanur - 561 208 0 1 20 1
3 135 Govt. First Grade College, Hettur - 573 123, Sakleshpura Tq. 0 1 20 1
4 399 Govt. First Grade College for Women, Bijapur 0 1 20 1
5 401 Govt. First Grade College for Women, Gadag 0 1 20 1
6 402 Govt. First Grade College for Women, Haveri 0 1 20 1
7 403 Govt. First Grade College for Women, Karwar 0 1 20 1
8 404 Govt. First Grade College for Women, Chickmagalur 0 1 20 1
9 226 Sree Siddeshwara Govt. College, Nargund - 582 207. 81 7 59 2
Physics  
1 19 Govt. First Grade College, Varthur - 560 087, Bangalore East 0 2 40 2
2 325 Govt. First Grade College, Lingasagur - 584 122 0 2 40 2
Total 197

 

 

 

          

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 22-04-2021 04:51 PM ಅನುಮೋದಕರು: DCE


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ