ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಗಳು (ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ ಲಿಂಕ್ ಗಳು)

ದಿನಾಂಕ

Last Date for uploading

Status

Upload stastus

ಅತ್ಯಂತ ತುರ್ತು:(Workload details for 2020-21 (Odd Semesters Only))
2010-21ರ ಅತಿಥಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾರು ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ(Workload) ಮತ್ತು ವಿಷಯವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
2020 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ರೊಳಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಎಕ್ಸೆಲ್ ‌ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ (Excel sheet)ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ

Google form Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeri4rNgL7AeFcUCOyVg2dTdbk3PzkmKwMgjsOMpSR5HR3AXQ/viewform

Download excel format(Workload): https://drive.google.com/file/d/17xUTu0aSO6cazva6Fps3abuB4qQqT0a_/view?usp=sharing

 03/10/2020                         06/10/2020                 Live  

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

25/08/2020 27/08/2020 live  

ವಿವಿಧ ಬಾಕಿಗಳು ಮತ್ತು  2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

11/08/2020 14/08/2020 live  

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ/C.D.C ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ   Download Excel format

11/08/2020 13/08/2020 live  

ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ʼಡಿʼ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ವೇತನ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿವರ

02/08/2020  09/08/2020  Closed  

೭ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಯು.ಜಿ.ಸಿ. ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯ ವೇತನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಾಕಿ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು           Downloadexcelformat

27/07/2020 28/07/2020 live  

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.        Download Excel sheet

15/07/2020 17/07/2020  live  

ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ 'ಡಿ' ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪರಿಚಾರಕರ ವಿವರಗಳು: 2019-20             Download Excel format

13/07/2020 18/07/2020 live  
ಜೂನ್ 21ರಂದು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನಾಗಿ  ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ: ಆನ್‌ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿ 19/06/2020 20/06/2020 live  
2018-19ರ ಇ-ಪಾರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿವರಗಳು (ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಮಾತ್ರ) 19/06/2020   live  
2016ರ ಯುಜಿಸಿ ಹಿಂಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ವಿತರಣೆಯ ವಿವರ : ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು 15/06/2020 16/06/2020 Live  
2016ರ ಯುಜಿಸಿ ಹಿಂಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ವಿತರಣೆಯ ವಿವರ : ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳು 15/06/2020 16/06/2020 Live  
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಗಳಿಗೆ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೋರುವ ಬಗ್ಗೆ 11/06/2020 13/06/2020 Live  
7 ನೇ ವೇತನ ಯುಜಿಸಿ ಬಾಕಿ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಪಿಎಸ್ ವಿವರಗಳು 11/06/2020 13/06/2020 Live  
UPSC,KPSC,SSC,ಇತರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳು/ಬೋಧಕೇತರರುಗಳು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 02/06/2020   Live  
ತರಗತಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿವರ(Class Representative Contact Details) 19/05/2020   Live  
7 ನೇ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕಿನ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 17/05/2020   live  
2016ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು 16/05/2020   Live  
ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ  ಶುಲ್ಕಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 13/05/2020   Live  
ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 04-05-2020 ರಿಂದ 13-05-2020 ರ ವರೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 13/05/2020   Live  
ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸುಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 12/05/2020   Live  
ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನುದಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 12/05/2020   Live  
ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 12/05/2020   Live  
ಐಸಿಟಿ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ವಿವರಗಳು  11/05/2020   Live  
ನೇ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ,ಮಾಹಿತಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ:ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು: 08/05/2020   Live  
ಖಾಯಂ ಬೋಧಕರು ಆಯೋಜಿಸುವ ಆನ್‍ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಾಲೇಜುವಾರು ಪ್ರತೀ ದಿನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 28/04/2020   Live  
ಅನುದಾನ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿವರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ(ಅನುದಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮಾತ್ರ)(e-Granthalaya,ICT,N-LIST,LIBRARY Desktop and printer,MOOCS: 28/04/2020      
ಯುಪಿಎಸ್‌/ ಲ್ಯಾನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅನುದಾನದ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡವ ಬಗ್ಗೆ 28/04/2020      
ಅಪ್‌ಲೋಡ್: ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ವಿತರಣಾ ವಿವರಗಳು 23/04/2020      
ಅಪ್‌ಲೋಡ್: ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 23/04/2020      
ಅಪ್ಲೋಡ್: ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಗತಿಗಳು ನಡೆಸುವ ವಿವರ 
ಎಕ್ಸೆಲ್ file ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ        
14/04/2020      
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು  13/04/2020      
ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಜಿಎಫ್‌ಜಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು
 13/04/2020      
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು: 6&7 ನೇ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ,ಮಾಹಿತಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ.        
 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳು :6&7 ನೇ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ,ಮಾಹಿತಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ.  24th Feb      
 Excel File Format : Annexure - 1, Template for 6th Pay Arrears   2) Annexure - 2, Template for 7th Pay Arrears        
         
 ಪುಸ್ತಕ, ಪಿಠೋಪಕರಣ, & ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪಕರಣಗಳ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ  15th Feb      

ಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿಸಿ ಉಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 15th Feb 

09-01-2020

     
 ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ,ಪರಿಶೀಲನಾ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  7th Feb      
 ಇಲಾಖಾವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  4th Feb      
 ‘Train the Trainer’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ IT/IT-eS ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಅಪೇಕ್ಷೆಯುಳ್ಳ ಸಪ್ರದಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  23th Jan      
         
 ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಸೆಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ವಿವರಗಳು (Youth Empowerment Cell Counselor Details)   9th Jan      

ಕಾಲೇಜು ಮೂಲಬೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಮಾಹಿತಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ.

31-12-2019

     
         

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 05-10-2020 08:59 AM ಅನುಮೋದಕರು: DCE