ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ - ಇ ಎಮ್ ಐ ಎಸ್

     

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ eMIS ಲಾಗಿನ್‌ಗಳು

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ
eMIS ಲಾಗಿನ್‌ಗಳು

 ಕಾಲೇಜಿನ 

ಕಾಲೇಜಿನ

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ

ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ

ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ

                                                                                                                                                                                                                                   

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 30-07-2020 12:39 AM ಅನುಮೋದಕರು: DCE